آموزشی

۵ کتاب سترگ که به کور شدن بعد از خواندنشان می ارزن ـ قسمت آخر 

سترگ ترین کتابا رو بهتان معرفی کردیم و هنوز قدرت بینایی مون سرجایشه. شک ندارم که قسمت اول، دوم، سوم و چهارم حسابی چشم تون رو گرفته. این یکی آخرین شونه. کتابی که مجله تایم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۵ کاری که خوشحالی رو به شما هدیه می ده

خوشبختی همینجاست، در همین لحظه، در محیط دور و حتی درون شما. اصلی ترین و رقابت برانگیزترین درس خوشبختی اینه که بدونیم احساس خوشحالی و خوشبختی در کنترل ماست. بیشتر تصور می کنیم احساس خوشحالی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۵ کاری که واسه رشد سریع تر کسب و کارتون باید برونسپاری کنین 

معمولا صاحبان کسب وکارها در شروع فعالیت شون انرژی زیادی دارن و می خوان به سرعت به همه امور رسیدگی کنن. اما دیری نمی پاید که متوجه می شن کارای زیادی هست که یا وقت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل