آموزشی

۵ کتاب سترگ که به کور شدن بعد از خواندنشان می ارزن ـ قسمت چهارم

حتما بعد از خوندن ۳ مقاله قبلی، یعنی مقالات معرفی «جنگ و صلح»، معرفی «فرشتگانِ نیکوترِ ذات ما» و معرفی «گودل، اشر، باخ»، بی صبرانه منتظر چهارمین اَبَرکتاب ما هستین. اما چهارمین کتاب سترگ رو بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۵ کتاب سترگ که به کور شدن بعد از خواندنشان می ارزن ـ قسمت سوم 

حتما تا به اینجا دو قسمت قبلی این مجموعه مقالات یعنی معرفی کتاب «جنگ و صلح» از لئو تولستوی و معرفی کتاب «فرشتگان نیکوتر ذات ما» از استیون پینکر رو مطالعه کردین. حالا و در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۵ کتاب سترگ که به کور شدن بعد از خواندنشان می ارزن ـ قسمت اول

قسمت اول: «جنگ و صلح» من عاشق کتابای سترگم. کتابایی به وزن آجر. اونقدر سنگین که اگه دست تون بگیرین و بیفتید داخل استخر، غرق میشید. می دونم که این عشق، عشق سالمی نیس. بیشتر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل