پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1841)

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101کد شناسایی پایان‌نامه: عنوان پایان‌نامه: ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2006)

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات – گرايش تجارت الکترونيک طراحي مدلي جهت پياده سازي CRM در اداره ديتا شركت مخابرات (مطالعه موردي : شركت مخابرات استان يزد) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2005)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوري واحد شاهرود منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اين که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2004)

دانشگاه قم دانشگاه قم دانشکده مجازي آموزشهاي الکترونيکي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا استاد راهنما: جناب آقاي دکتر عادل ساريخاني استاد مشاور: جناب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2003)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه اقتصاد پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش: اقتصاد كشاورزي عنوان: تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2002)

پايان‌نامه کارشناسي ارشد بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو استاد راهنما: دکترعلي حقي استاد مشاور: دکتر محمد كاظم علمي سولا دانشجو: مهدي صانعي بهمن91 فهرست عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1 چکيده………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2001)

پايان‌نامه کارشناسي ارشد بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو استاد راهنما: دکترعلي حقي استاد مشاور: دکتر محمد كاظم علمي سولا دانشجو: مهدي صانعي بهمن91 فهرست عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1 چکيده………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2000)

پايان‌نامه کارشناسي ارشد بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو استاد راهنما: دکترعلي حقي استاد مشاور: دکتر محمد كاظم علمي سولا دانشجو: مهدي صانعي بهمن91 فهرست عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………1 چکيده………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1999)

چکيده: از ديدگاه مديريت مالي، موجوديت شرکتها با فعاليتهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي آغاز ميشود و تداوم مييابد. با فرض ثابت بودن سياستهاي سرمايه گذاري، بديلهاي سرمايه گذاري و نرخ بازدهي آنها، بنگاهها بايد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1998)

دانشکده کشاورزي گروه باغباني پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ‌ارشد در رشته اصلاح گياهان باغي بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات اساتيد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago