آموزشی

۶ نوع شخصیتی که هیچوقت نباید با اونا وارد رابطه عاطفی شید

عوامل بسیاری در تشکیل رابطه عاطفیِ خوب نقش دارن. یکی از عوامل بسیار مهم، وفاداری و روراستیه. با این حال عومل دیگری هم هست که در تشکیل یکه رابطه عاطفی طبق دوست داشتن و البته بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۶ نتیجه ی تحقیقات عصب شناختی که به شما کمک می کنن یک رهبر موثر باشین

اگه در بین جستجو در آخرین منابع علوم اعصاب، با نصیحتی که مادربزرگ تون همیشه به شما می کرده روبرو شید، چه احساسی پیدا می کنین؟ بنا به گفته اریک جی. مک نالتی، جایی که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۶ مهارتی که به ایجاد نوآوری در کار و کاسبی کمک می کنه 

نوآوری در کسب وکار یک ضرورته و این موضوع نه تنها واسه کارآفرینا، بلکه واسه مدیران هم لازمه. با اجرا نوآوری می تونین در زمان و پول خود صرفه جویی کنین، سرعت رشد و پیشرفت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل